SPEDIO, s.r.o. - stavebnictví a inženýrská činnost

STAVEBNICTVÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

spedice Oblast stavebnictví a inženýrské činnosti je podstatnou aktivitou společnosti a při tomto zaměření vycházíme z dlouholetých praktických zkušeností z oboru, doplňovaných aktuálními trendy a nejnovějšími ověřenými technologiemi.

Kvalifikovaní pracovníci při řízení stavebních procesů, tak i na stavbách garantují investorovi kvalitní provedení díla, průběžný dohled prováděných prací a po ukončení zakázek i uvedení stavby, či technologické části do provozu.

Pro kvalitní výkon inženýrské činnosti spolupracujeme s investory již při zadávání projektu tak, aby se v této fázi optimalizovaly parametry staveb. Rovněž v průběhu výstavby poskytujeme stály, periodický nebo občasný dozor, jehož rozsah vychází z objemu stavebních prací, stavební a technologické náročnosti, jakož i z požadavků investorů.

Při přípravě a v průběhu veřejnoprávního projednávání zakázek konzultujeme jednotlivé kroky s místně příslušnými stavebními úřady a dalšími dotčenými orgány a institucemi. Rovněž tak přípravu a průběh kolaudačních řízení a uvádění staveb do trvalého provozu zabezpečujeme tak, aby řízení nevykazovala žádné nedostatky, které by bránily budoucímu užívání. Dle přání investorů se podílíme i na přípravě budoucího provozu, provedeme technicko-ekonomické vyhodnocení stavby a připravíme uživatelský manuál jak stavebních, tak i technologických částí díla.

AKTUÁLNĚ

09.12.2020
Stavební sezona probíhá po celý rok

Více aktualit zde.

 

Formuláře poptávky

Spedice
Stavební práce
Údržba zeleně

 

Kontakty

Tylovická 395/24
155 21 Praha 5
tel.: 273 160 087
mobil: 603 820 870
e-mail:
spedio@spedio.cz