SPEDIO, s.r.o. - správa a údržba nemovitostí

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ

sprava Samostatným zaměřením společnosti je správa a údržba objektů a pozemků provozovatelů a správců nemovitostí. Tuto oblast dělíme a správu a údržbu objektů a na péči o exteriéry.

Objektový servis

 • periodické prohlídky stavebních částí staveb a technologických zařízení
 • sledování a zajišťování předepsaných revizí stavebních částí a technologií
 • ekonomické analýzy provozu s optimalizací nákladů
 • zpracovávání plánu revizí a prohlídek v budoucím období
 • periodické kontroly technologických částí a servis zařízení (VZT, elektro, klima, atp.)
 • nepřetržitou, či směnovou strážní a asistenční službu - ostrahu objektů a areálů
 • provádění oprav a údržby stavebních částí objektů vlastní kapacitou a subdodávkami

Oblast péče o exteriéry

 • Periodickou péči o travní plochy – sekání, mulčování, kultivace, hnojení a zálivka
 • Péči o keřové a stromové porosty – prostřih a prořez, odstraňování náletů či přestárlých kultur
 • Výsadbu nových keřových a stromových porostů
 • Kácení stromů
 • Údržbu komunikací jak v letním, tak i zimním období (čistění a odstraňování sněhu)
 • Údržbu a opravy oplocení areálů
 • Likvidaci dřevní a travní hmoty

Reference

Skladový areál Elektrodesign ventilátory Údržba zeleně, stromových a keřových porostů
AWATECH s.r.o. Kompletní údržba zahradní zeleně
OÚ Kunice u Strančic Řez stromů a odstraňování kořenových systémů
RD Soutice u Zruče n.Sáz. Kompletní realizace zahradnických prací
ÚMČ Praha 17 Zličín Údržba zeleně, stromových a keřových porostů
RD Kunice Odstranění stromových porostů a projekt zeleně
GEOPRINT s.r.o. Liberec Periodická údržba zeleně
RD Ptice Komplexní projekce, realizace a údržba zeleně
Pozemkový fond ČR Údržba zeleně, kácení stromů
AKTUÁLNĚ

Více aktualit zde.

 

Formuláře poptávky

Spedice
Stavební práce
Údržba zeleně

 

Kontakty

Tylovická 395/24
155 21 Praha 5
tel.: 273 160 087
mobil: 603 820 870
e-mail:
spedio@spedio.cz